2024-03-15

Personalo dokumentų valdymo aktualijos 2024 metais

2022–2023 m. įsigaliojo daug Darbo kodekso ir lydinčių teisės aktų pakeitimų: Lygių galimybių įstatymas, nauja dienpinigių mokėjimo komandiruotiems darbuotojams į kitą valstybę tvarka, Nacionalinė kolektyvinė sutartis ir kt. Šių pakeitimų žinojimas ir jų gebėjimas taikyti praktikoje itin aktualus darbdaviams ir darbuotojams, atsakingiems už personalo dokumentų, reglamentuojančių darbo santykius, rengimą. Teismų praktika liudija, kad vadovai, darbo santykių srityje priėmę neteisingus sprendimus, yra griežtai baudžiami.

Kviečiame į 6 akad. val. nuotolinį praktinį–konsultacinį seminarą.

Seminaras skirtas vadovams ir darbuotojams atsakingiems už personalo  dokumentų valdymą.


Mokymai vyks: 2024-03-15

Mokymų vieta: Nuotoliniai mokymai dalyvio namuose arba darbo vietoje

Kategorija:

105.00  85.00 

Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui dar pritaikysime papildomą 10 Eur nuolaidą mokymų kainai!

BENDRA INFORMACIJA

Jums tereikia turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu). Artėjant mokymams el. paštu atsiųsime nuorodą prisijungimui.


DIENOTVARKĖ:

09.00 – 11.30  I mokymų dalis

11.30 – 12.00  Pertrauka

12.00 – 14.00 II mokymų dalis


Užsiregistravus iki 2024 m. kovo 12 d. (imtinai) kaina tik 85 Eur, PVM neapmokestinama!

Kiekvienas mokymų dalyvis gaus elektroninį kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.


Negavus patvirtinimo el. paštu susisiekite su vadybininke nr. 8 603 16667.

PROGRAMA

1. Dokumentų rūšys, kurias privalo pateikti priimamas į darbą darbuotojas. Kurie duomenys apiedarbuotoją yra pertekliniai? Kuriuos duomenis draudžia rinkti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas?

2. Darbo tvarkos taisyklių, pareigybės aprašymų ir kt. lokalių teisės aktų turinio reikalavimai. Darbo taisyklių privalumai. Kurią informaciją Darbo tvarkos taisyklėse privalo pateikti darbdavys? Kodėl pareigybės aprašymas privalomas? Kokį turinį privaloma pateikti?

3. Pranešimo apie darbo sąlygas turinys įsigaliojus DK pakeitimams. Ar šis pranešimas yra privalomas?

4. Darbo sutarties sudarymasnaujos Darbo kodekso ir Pavyzdinės darbo sutarties redakcijos nuostatos.

4.1. galimi susitarimai. DK, susijusio su darbo sutarties turinio, pakeitimais ir Pavyzdinės darbo sutarties naujosios redakcijos turinio aptarimas.

4.2. klaidos, kurias dažniausiai daro darbdaviai sudarydami darbo sutartis;

4.3 sudarytų darbo sutarčių turinio pakeitimo, papildymo įforminimo tvarka. Kuriais atvejais pakanka tik įsakymo? Kaip elgtis, kai darbuotojas atsisako susipažinti su darbdavio pranešimu apie darbuotojo keičiamas darbo sąlygas darbdavio iniciatyva.

5.Įsakymų personalo klausimais (priėmimo į darbą, perkėlimo į kitą darbą/pareigas ir kt.) turinio ir įforminimo reikalavimai.

6. Komandiruotės įforminimas:

6.1. kai darbuotojas vyksta į kitą šalį;

6.2. kai darbuotojas komandiruojama Lietuvos Respublikos ribose;

6.3. nauja dienpinigių mokėjimo tvarka.

7. Darbo ir poilsio laiko įforminimas: 

7.1. Rengti ar nerengti kasmetinių atostogų įsakymą? atostogų grafiko privalumai. Ar reikia įsakymo, kai su darbuotoju suderinamas atostogų grafikas? Ar suderintas atostogų grafikas gali būti keičiamas? Kasmetinių ir tikslinių atostogų įsakymų turinio reikalavimai;

7.2. nemokamų atostogų ir nemokamo laisvo laiko įforminimas. Ar darbdavys privalo suteikti nemokamas atostogas, išskyrus DK numatytus atvejus? Ar ribojamas nemokamų atostogų dienų skaičius? Ką praranda darbuotojas, kai nemokamos atostogos trunka ilgiau kaip 1 mėnesį? Kaip įforminti darbuotojui suteiktą nemokamą laisvą laiką?; Nemokamų atostogų ir nemokamo laisvo lako  įsakymų turinio  reikalavimai.

8. Įvairūs darbo sutarties nutraukimo pagrindai: šalių susitarimu; vienos iš šalių iniciatyva; darbdavio valia; nesant šalių valios.

9. Įvairių darbo sutarties nutrakimo atvejų įforminimas: dokumentų turinio ir įforminimo reikalavimai.

10. Personalo valdymo dokumentų tvarkymas ir apskaita.

Atsakymai į klausimus.

LEKTORIUS

Profesorė, dr. Virginija Chreptavičienė baigusi Kauno technologijos universitetą, kuriame apginė ir daktaro disertaciją, vėliau studijavo teisę. Jos specializacija yra žmogiškųjų išteklių valdymas, darbo teisė, asmens duomenų apsauga, dokumentų valdymas, dalykinė komunikacija. Šia tematika 28 metus veda seminarus, vidinius mokymus, daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines įmones, minėta tematika dalyvauja tarptautiniuose projektuose, yra publikavusi 37 mokslinius straipsnių, 2 mokslo studijas, 2 knygas, su bendraautoriais parengė 2 monografijas, 1 mokslo studiją, vadovavo 3 daktaro disertacijom, nacionalinių institucijų darbo grupėse dirbo ir tebedirba eksperte, dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės administravimo informacinę sistemą. Nuo 1995 m. Tarptautinės verslo komunikacijos asociacijos, Tarptautinės verslo mokymo asociacijos (SIEC/ISBE) narė.