2024-10-04

Teisės aktų rengimo aktualijos: iš teorijos į praktiką

Teisės aktas – oficialus teisiškai reikšmingas dokumentas. Nors įstatymuose įtvirtinta, kad teisės aktas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas, jam privaloma taisyklinga administracinė ir teisės kalba, deja, realybė yra kiek kitokia. Įstaigose, įmonėse parengti teisės aktai, o ypač norminiai teisės aktai, dažnai neatitinka įstatymuose nustatytų reikalavimų, jie stokoja nuoseklumo, glaustumo, aiškumo, paliktos teisės spragos ir tai provokuoja ginčus teismuose.

Kaip pagerinti teisės aktų rengimo kokybę? Kokios būdingos klaidos pasitaiko? Kaip išvengti juose klaidų? – atsakymus į šiuos ir kitus su tema susijusius klausimus rasite šio seminaro metu. Lektorė, vadovaudamasi įstatymų nustatytais reikalavimais, organizacijose atliktų auditų metu įgyta ilgalaike praktine patirtimi, akcentuos dažniausiai teisės aktuose pasitaikančias klaidas, demonstruos kokybiškus iliustracinius teisės aktų pavyzdžius.

Kviečiame į 5 akademinių valandų praktinį–konsultacinį seminarą!

Mokymai vyks: 2024-10-04

Mokymų vieta: Nuotoliniai mokymai dalyvio namuose arba darbo vietoje

105.00  85.00 

Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui dar pritaikysime papildomą 10 Eur nuolaidą mokymų kainai!

PROGRAMA

1. Teisės aktų rengimą reglamentuojančių teisės aktų rūšys.

2. Reikalavimai teisės akto struktūrai, formai ir kalbai:

2.1. Pagrindiniai ir papildomi teisės aktų metaduomenys, jų išdėstymo tvarka, metaduomenų.

2.2. Reikalavimai teisės akto turiniui. Teisės akto struktūrinės dalysir jų išdėstymas.

2.3. Administracinės kalbos ypatumai teisės aktuose (sakinių konstrukcijos, žodžių tvarka ir jų išdėstymo svarba dokumentų tekstuose, bendraties konstrukcijos vartojimas, įsakmumo reiškimas, trumpinių vartojimas, veiksnio ir tarinio derinimas sakinyje, pažyminio, esančio prieš pažymimųjų žodžių grupę derinamas su pažymimuoju žodžiu ar žodžių grupe, veiksnio, būdvardžio vartojimas sakiniuose ir kt.).

3. Teisės aktų priėmimas ir pasirašymas. Teisės aktų įsigaliojimas.

4. Teisės aktais tvirtinamų dokumentai:rūšys, jų  struktūrinės dalys bei jų išdėstymas. Bendrųjų ir   baigiamųjų nuostatų turnys. Teisės aktais tvirtinamų dokumentų įforminimas.

5. Norminių teisės aktų priedai ir jų įforminimas.

6. Reikalavimai norminio teisės akto rengimui: kai keičiamas teisės akto straipsnis (straipsnio dalis) ar punktas; kai teisės aktas pildomas nauju straipsniu (straipsnio dalimi) ar punktu; kai teisės akto straipsnis (straipsnio dalis) ar punktas pripažįstamas netekusiu galios.

Atsakymai į klausimus. Diskusija.

LEKTORIUS

Mokymus ves Profesorė, dr. Virginija Chreptavičienė. Jos specializacija –, darbo teisė, asmens duomenų apsauga, žmogiškųjų išteklių valdymas, dokumentų valdymas, dalykinė komunikacija. Šia tematika 29 metus veda seminarus, vidinius mokymus, daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines įmones, minėta tematika atlieka auditą, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konferencijose, yra publikavusi 37 mokslinius straipsnių, 2 mokslo studijas, 2 knygas, su bendraautoriais parengė 2 monografijas, vadovavo 3 daktaro disertacijom, nacionalinių institucijų darbo grupėse dirbo ir tebedirba eksperte, dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės administravimo informacinę sistemą.

BENDRA INFORMACIJA

Jums tereikia turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu). Artėjant mokymams el. paštu atsiųsime nuorodą prisijungimui.


DIENOTVARKĖ:

09.00 – 11.15  I mokymų dalis

11.15 – 11.45  Pertrauka

11.45 – 13.15 II mokymų dalis


Užsiregistravus iš anksto kaina tik 85 Eur, PVM neapmokestinama!

Kiekvienas mokymų dalyvis gaus elektroninį kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.


Negavus patvirtinimo el. paštu susisiekite su vadybininke nr. 8 603 16667.