Nauji teisės aktų rengimo reikalavimai 2022 metais: iš teorijos į praktiką

2021 m. lapkričio 19 d. įsigaliojo nauja redakcija išdėstytos Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos), kuriose iš esmės pakeisti teisės aktų bei jais tvirtinamų dokumentų rengimo reikalavimai. Rekomendacijų naujoje redakcijoje įtvirtinti  reikalavimai aktualūs kiekvienam teisės akto rengėjui. O kaip šiuos reikalavimus taikyti praktikoje sužinosite atvykę į seminarą, kurio metu nagrinėsime naujųjų Rekomendacijų reikalavimų taikymą konkrečiuose dokumentų pavyzdžiuose.

Kviečiame į 5 akademinių valandų praktinį–konsultacinį seminarą!

Mokymai vyks: RENKAMA DALYVIŲ GRUPĖ

Mokymų vieta: Nuotoliniai mokymai dalyvio namuose arba darbo vietoje

105.00  75.00 

Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui dar pritaikysime papildomą 10 Eur nuolaidą mokymų kainai!

LEKTORIUS

Mokymus ves Profesorė, dr. Virginija Chreptavičienė. Jos specializacija –, darbo teisė, asmens duomenų apsauga, žmogiškųjų išteklių valdymas, dokumentų valdymas, dalykinė komunikacija. Šia tematika 29 metus veda seminarus, vidinius mokymus, daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines įmones, minėta tematika atlieka auditą, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konferencijose, yra publikavusi 37 mokslinius straipsnių, 2 mokslo studijas, 2 knygas, su bendraautoriais parengė 2 monografijas, vadovavo 3 daktaro disertacijom, nacionalinių institucijų darbo grupėse dirbo ir tebedirba eksperte, dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės administravimo informacinę sistemą.

PROGRAMA

1. Bendrieji teisės aktų (įsakymų, potvarkių, nutarimų, sprendimų ir kt.) projekto rengimo reikalavimai.

2. Teisės akto struktūrinės dalys (pavadinimas (antraštė), tekstas (preambulė ir dėstomoji dalis) ir jų išdėstymas. Nuorodų į teisės aktus pateikimas teisės akto tekste.

3. Teisės aktais tvirtinamų dokumentų (nuostatai, taisyklės, programos, tvarkų aprašai ir kt.) struktūrinės dalys ir jų išdėstymas.

4. Teisės aktais tvirtinamų dokumentų baigiamųjų nuostatų turinys.

5. Teisės aktų priedai ir jų įforminimas.

6. Teisės akto įforminimas: teisės aktų elementai, jų išdėstymo eilės tvarka ir užrašymas.

7. Administracinės kalbos ypatumai teisės aktuose (sakinių konstrukcijos, žodžių tvarka ir jų išdėstymo svarba dokumentų tekstuose, bendraties konstrukcijos vartojimas, įsakmumo reiškimas administracinėje kalboje, trumpinių vartojimas, veiksnio ir tarinio derinimas sakinyje, pažyminio, esančio prieš pažymimųjų žodžių grupę derinamas su pažymimuoju žodžiu ar žodžių grupe, veiksnio, būdvardžio vartojimas sakiniuose ir kt.)

8. Teisės akto keitimo, papildymo, pripažinimo netekusiu galios įforminimo reikalavimai.

BENDRA INFORMACIJA

Jums tereikia turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu). Artėjant mokymams el. paštu atsiųsime nuorodą prisijungimui.


DIENOTVARKĖ:

09.00 – 11.15  I mokymų dalis

11.15 – 11.45  Pertrauka

11.45 – 13.15 II mokymų dalis


Užsiregistravus iš anksto kaina tik 75 Eur, PVM neapmokestinama!

Kiekvienas mokymų dalyvis gaus elektroninį kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.


Negavus patvirtinimo el. paštu susisiekite su vadybininke nr. 8 603 16667.