2023-12-14

Dokumentų valdymo aktualijos 2023-2024 metais

Ką privalome žinoti dokumentų valdymo srityje?

Dokumentų valdymas – tai sritis, kurioje vyksta nuolatiniai pakeitimai. Jų žinojimas ir gebėjimas taikyti praktikoje aktualus kiekvienam darbuotojui, atsakingam už oficialiųjų dokumentų rengimą ir tvarkymą.

Kviečiame į 6 akademinių valandų nuotolinį praktinį-konsultacinį seminarą

Seminaro metu lektorė aptars oficialiųjų dokumentų valdymo reikalavimus, demonstruos kokybiškus rengiamų vidaus, teisės aktų ir siunčiamų dokumentų pavyzdžius, akcentuos šių dokumentų metaduomenų užrašymo ypatumus bei dažniausias dokumentuose pasitaikančias klaidas, nagrinės elektroninių dokumentų bei dalykinių laiškų  ypatumus, paaiškins, kaip kokybiškai tvarkyti oficialiuosius dokumentus kalendorinių metų eigoje, patars, kaip sumažinti dokumentų apyvartą, atsakys į Jūsų klausimus.

Kiekvienam seminaro dalyviui padovanosime visų, su įstaigos veiklos organizavimo susijusių, dokumentų pavyzdžius.


Mokymai vyks: 2023-12-14

Mokymų vieta: Nuotoliniai mokymai dalyvio namuose arba darbo vietoje

Kategorija:

105.00  85.00 

Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui taikoma papildoma 10 Eur nuolaida mokymų kainai!

BENDRA INFORMACIJA

Jums tereikia turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu). Artėjant mokymams el. paštu atsiųsime nuorodą prisijungimui.


DIENOTVARKĖ:

09.00 – 11.30  I mokymų dalis

11.30 – 12.00  Pertrauka

12.00 – 14.00 II mokymų dalis


Užsiregistravus iki 2023 m. gruodžio 12 d. (imtinai) kaina tik 85 Eur, PVM neapmokestinama!

Kiekvienas mokymų dalyvis gaus elektroninį kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.


Negavus patvirtinimo el. paštu susisiekite su vadybininke nr. 8 603 16667.

LEKTORIUS

Seminaro lektorė dr, profesorė Virginija Chreptavičienė. Dalykinės komunikacjos tema apgynusi disertaciją. Mokymus dokumentų rengimo bei administracinės kalbos vartosenos dokumentuose reikalavimais temomis veda 30 metų. Dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės administravimo sistemą.

PROGRAMA

1. Rašytinių dokumentų rengimo teisinis reglamentavimas.

2. Rašytinių veiklos dokumentų rengimo reikalavimų aptarimas.

2.1. Teisės aktų (įsakymų, nutarimų) rengimo reikalavimai: dokumentų metaduomenų užrašymo ypatumų aptarimas

2.2. Teisės aktų, tvirtinamų vadovo įsakymu, rūšys, jų rengimo reikalavimai: dokumentų metaduomenų užrašymo ypatumų aptarimas;

2.3. Siunčiamų dokumentų (raštų, pažymų, įgaliojimų ir kt.) rengimo reikalavimai: dokumentų užrašymo metaduomenų ypatumų aptarimas;

2.4. Vidaus dokumentų (aktų, protokolų, pažymų, tarnybinių pranešimų ir kt.) rengimo reikalavimai: dokumentų metaduomenų užrašymo ypatumų aptarimas.

3. Elektroninių dokumentų rengimas.

3.1. Elektroninio dokumento sąvoka. Elektroninių dokumentų valdymo proceso teisinis reglamentavimas.

3.2. Elektroninių dokumentų rengimas (praktiniai oficialiųjų elektroninių dokumentų rengimo aspektai: turinio rengimo, pasirašymo elektroniniu parašu ypatumai).
3.3. Elektroninių dokumentų nuorašų ar išrašų rengimas ir tvirtinimas.

4.Dokumentų tvarkymas ir apskaita kalendorinių metų eigoje:

4.1. Popierinių ir elektroninių dokumentų registravimas: registrų racionalaus skaičiaus, formos ir jų turinio pagrindimas;

4.2. Bylų sudarymas kalendorinių metų eigoje (bylų antraščių ir kitų rekvizitų atitikimas dokumentacijos planui, dokumentų grupavimas bylose, apskaita).

Atsakymai į klausymus. Diskusija.