2022-07-27

Dokumentų valdymo aktualijos 2022 m.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. vykdoma rašytinių veiklos dokumentų valdymo pertvarka Lietuvos įstaigose: pakeisti dokumentų rengimo reikalavimai, iš esmės pasikeitė dokumentų tvarkymo ir apskaitos procesas: gali būti kitaip tvarkomos laikino ir ilgo  saugojimo bylos, vykdoma jų apskaitą, pasikeitė dokumentų saugojimo terminų pratęsimo procedūra, bylų (dokumentų), kurių saugojimo terminas pratęstas atlikus vertės ekspertizę, apskaitą, bylų aprašų sudarymo principai ir kt., sukauptus popierinius dokumentus įstaigos gali skaitmenizuoti ir nesaugoti popierinių dokumentų originalų. Norint įgyvendinti dokumentų valdymo pertvarką įstaigose, įmonėse svarbu ne tik žinoti  naujuosius reikalavimus, bet ir gebėti juos taikyti praktiškai.

Kviečiame į 6 akademinių valandų seminarą, kurio metu sužinosite naujuosius reikalavimus, įgysite žinojimą kaip juos taikyti.

Kiekvienam seminaro dalyviui padovanosime visų, su įstaigos veiklos organizavimo susijusių, dokumentų pavyzdžius.


Mokymai vyks: 2022-07-27

Mokymų vieta: Nuotoliniai mokymai dalyvio namuose arba darbo vietoje

Kategorija:

105.00  75.00 

Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui taikoma papildoma 10 Eur nuolaida mokymų kainai!

BENDRA INFORMACIJA

Jums tereikia turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu). Artėjant mokymams el. paštu atsiųsime nuorodą prisijungimui.


DIENOTVARKĖ:

09.00 – 11.30  I mokymų dalis

11.30 – 12.00  Pertrauka

12.00 – 14.00 II mokymų dalis


Užsiregistravus iki 2022 m. liepos 20 d. (imtinai) kaina tik 75 Eur, PVM neapmokestinama!

Kiekvienas mokymų dalyvis gaus elektroninį kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.


Negavus patvirtinimo el. paštu susisiekite su vadybininke nr. 8 603 16667.

LEKTORIUS

Seminaro lektorė dr, profesorė Virginija Chreptavičienė. Dalykinės komunikacjos tema apgynusi disertaciją. Mokymus dokumentų rengimo bei administracinės kalbos vartosenos dokumentuose reikalavimais temomis veda 30 metų. Dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės administravimo sistemą.

PROGRAMA

1. Rašytinių dokumentų rengimo teisinis reglamentavimas.

2. Rašytinių veiklos dokumentų rengimo reikalavimų aptarimas.

2.1. Dokumentų valdymo proceso teisinis reglamentavimas;

2.2. Įstaigos veiklos dokumentų elementų užrašymas ir išdėstymas. Pasikeitusi struktūra ir išdėstymo reikalavimai.

2.3. Teisės aktų (įsakymų, nutarimų) rengimas: dokumentų metaduomenų ypatumų aptarimas (demonstruojami iliustraciniai dokumentų pavyzdžiai);

2.4. Teisės aktų, tvirtinamų vadovo įsakymu, rūšys, jų rengimas: dokumentų metaduomenų ypatumų aptarimas (demonstruojami iliustraciniai dokumentų pavyzdžiai);

2.5. Siunčiamų dokumentų (raštų, pažymų, įgaliojimo ir kt.) rengimas: dokumentų metaduomenų ypatumų aptarimas (demonstruojami iliustraciniai dokumentų pavyzdžiai);

2.6. Vidaus dokumentų (aktų, protokolų, pažymų, tarnybinių pranešimų ir kt.) rengimas: dokumentų metaduomenų ypatumų aptarimas (demonstruojami iliustraciniai dokumentų pavyzdžiai);

3. Dokumentų tvarkymas ir apskaita kalendorinių metų eigoje:

3.1. Dokumentų registravimas: registrų racionalaus skaičiaus, formos ir jų turinio pagrindimas;

3.2. Bylų sudarymas kalendorinių metų eigoje (bylų antraščių ir kitų rekvizitų atitikimas dokumentacijos planui, dokumentų grupavimas bylose, apskaita).

4. Elektroninių dokumentų valdymas.

4.1. Elektroninio dokumento ypatumai;

4.2. Elektroninių dokumentų valdymo organizavimas (svarbios atsakomybės, IRT priemonės);

4.3. Elektroninių dokumentų rengimas. Pasirašymo elektroniniu parašu ypatumai;
4.4. Elektroninių dokumentų nuorašų ar išrašų rengimas ir tvirtinimas;
4.5. Elektroninių dokumentų registravimas ir bylų sudarymas;

4.6. Elektroninių dokumentų tvarkymas, apskaita ir saugojimas.

Atsakymai į klausymus. Diskusija.