2022-06-29

Administracinė kalba ir jos vartosena dokumentuose: nuo teorijos į praktiką

Administracinė kalba yra teisės kodeksų, įstatymų, įsakymų ir pan. raštų kalba, todėl svarbu, kad joje vartojami žodžiai atitiktų bendrinės lietuvių kalbos normas.  Seminaro metu nagrinėsime administracinės kalbos ypatumus, jos santykį su bendrine kalba, įvairius galimus oficialiųjų dokumentų elementų užrašymo variantus, dokumentų tekstų ypatumus, aptarsime dažniausiai dokumentuose pasitaikančias klaidas, sužinosite, kas tinka vartoti, ko vengti rašant dokumentus.


Mokymai vyks: 2022-06-29

Mokymų vieta: Nuotoliniai mokymai dalyvio namuose arba darbo vietoje

Kategorija:

105.00  75.00 

Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui dar pritaikysime papildomą 10 Eur nuolaidą mokymų kainai!

LEKTORIUS

profesorė, dr. Virginija Chreptavičienė. Jos specializacija – žmogiškųjų išteklių valdymas, darbo teisė, asmens duomenų apsauga, dokumentų valdymas, dalykinė komunikacija. Šia tematika 29 metus veda seminarus, vidinius mokymus, daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines įmones, minėta tematika atlieka auditą, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konferencijose, yra publikavusi 37 mokslinius straipsnių, 2 mokslo studijas, 2 knygas, su bendraautoriais parengė 2 monografijas, vadovavo 3 daktaro disertacijom, nacionalinių institucijų darbo grupėse dirbo ir tebedirba eksperte, dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės administravimo informacinę sistemą.

BENDRA INFORMACIJA

Jums tereikia turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu). Artėjant mokymams el. paštu atsiųsime nuorodą prisijungimui.


DIENOTVARKĖ:

09.00 – 11.30  I mokymų dalis

11.30 – 12.00  Pertrauka

12.00 – 14.00 II mokymų dalis


Užsiregistravus iki 2022 m. birželio 27 d. (imtinai) kaina tik 75 Eur, PVM neapmokestinama!

Kiekvienas mokymų dalyvis gaus elektroninį kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.


Negavus patvirtinimo el. paštu susisiekite su vadybininke nr. 8 603 16667.

PROGRAMA

– Administracinės kalbos ypatumai, jos santykis su bendrine kalba.

– Bendrosios juridinių asmenų pavadinimų rašymo nuostatos; juridinių asmenų simbolinių pavadinimų rašymas; struktūrinių padalinių pavadinimų rašymas.

– Dokumentų pavadinimų rašymas; dokumentų pavadinimų sudarymas.

– Adresato rašymas dokumentuose; adresato ir kreipinio rašymas laisvos formos tekstuose.

– Dažniausiai vartojami sutrumpinimai; gimininių žodžių, reiškiančių juridinio asmens statusą, sutrumpinimai.

– Skiriamųjų ženklų (kabučių, brūkšnelio ir brūkšnio, kabliataškio ir kt.) vartojimas tekstuose, citatų skyrimas.

– Tikslumo sintaksinė raiška dokumentų kalboje.

– Žodžių tvarka ir jų išdėstymo svarba dokumentų tekstuose.

– Bendraties konstrukcijos administracinėje kalboje.

– Įsakmumo reiškimas administracinėje kalboje.

– Teisės aktų formalioji ir sintaksinė struktūra.

– Bevardės giminės formos teisės kalboje.

– Mandagumo žodžių (ne)vartojimas įvairiuose administraciniuose tekstuose.

– Nevartotinos senosios ir naujosios svetimybės.

– Pareigų pavadinimų rašymas dokumentuose, pareigų giminės vartojimas.

– Dokumentų (raštų, protokolų, aktų, pažymų, įgaliojimų ir kt.) teksto ypatumai.

– Įsakymų teksto ypatumai.

– Teisės aktais tvirtinamų dokumentų teksto ypatumai.