2021-10-14

Administracinė kalba ir jos vartosena dokumentuose: teorija ir praktika

Kiekviena organizacija, kurdama įvaizdį, pirmiausia turėtų įvertinti rengiamų rašytinių tekstų (dokumentų, dalykinių elektroninių laiškų) kokybę. Dokumentai, kuriuose fiksuojami svarbūs sprendimai, įrodantys faktai, pranešimai, pasklinda ne tik organizacijoje, bet ir už jos ribų. Neraštingai parašyti dalykiniai tekstai gali greitai sugadinti organizacijos įvaizdį, sužlugdyti partnerių dalykinius santykius. Siuntėjas, siųsdamas su klaidomis parašytą dokumentą ar dalykinį elektroninį laišką,  komunikuoja didelę nepagarbą skaitytojui. Su klaidomis parašytas dalykinis tekstas mažiau patikimas ir menkavertis. Norint parengti kokybišką, juridinę galią turintį dokumentą, parengti dalykinį tekstą, reikia išmanyti administracinės kalbos stilių, žodyną, o teisės aktuose ypač svarbu teisinis tikslumas ir pagrįstumas.


Mokymai vyks: 2021-10-14

Mokymų vieta: Nuotoliniai mokymai dalyvio namuose arba darbo vietoje

Kategorija:

105.00  75.00  su PVM

Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui dar pritaikysime papildomą 10 Eur nuolaidą mokymų kainai!

LEKTORIUS

Seminaro lektorė dr, profesorė Virginija Chreptavičienė. Dalykinės komunikacjos tema apgynusi disertaciją. Mokymus dokumentų rengimo bei administracinės kalbos vartosenos dokumentuose reikalavimais temomis veda 30 metų. Dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės administravimo sistemą.

BENDRA INFORMACIJA

Jums tereikia turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu). Artėjant mokymams el. paštu atsiųsime nuorodą prisijungimui.


DIENOTVARKĖ:

09.00 – 11.30  I mokymų dalis

11.30 – 12.00  Pertrauka

12.00 – 14.00 II mokymų dalis


Užsiregistravus iki 2021 m. spalio 7 d. (imtinai) kaina tik 75 Eur, PVM neapmokestinama!

Kiekvienas mokymų dalyvis gaus elektroninį kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.


Negavus patvirtinimo el. paštu susisiekite su vadybininke nr. 8 603 16667.

PROGRAMA

–  Administracinės kalbos ypatumai, jos santykis su bendrine kalba.

–  Bendrosios juridinių asmenų pavadinimų rašymo nuostatos; juridinių asmenų simbolinių pavadinimų rašymas; struktūrinių padalinių pavadinimų rašymas.

–  Dokumentų pavadinimų rašymas; dokumentų pavadinimų sudarymas.

–  Adresato rašymas dokumentuose; adresato ir kreipinio rašymas laisvos formos tekstuose.

–  Dažniausiai vartojami sutrumpinimai; gimininių žodžių, reiškiančių juridinio asmens statusą, sutrumpinimai.

–  Skiriamųjų ženklų (kabučių, brūkšnelio ir brūkšnio, kabliataškio ir kt.) vartojimas tekstuose, citatų skyrimas.

–  Tikslumo sintaksinė raiška dokumentų kalboje.

–  Žodžių tvarka ir jų išdėstymo svarba dokumentų tekstuose.

–  Bendraties konstrukcijos administracinėje kalboje.

–  Įsakmumo reiškimas administracinėje kalboje.

–  Teisės aktų formalioji ir sintaksinė struktūra.

–  Bevardės giminės formos teisės kalboje.

–  Mandagumo žodžių (ne)vartojimas įvairiuose administraciniuose tekstuose.

–  Nevartotinos senosios ir naujosios svetimybės.

–  Pareigų pavadinimų rašymas dokumentuose, pareigų giminės vartojimas.

–  Dokumentų (raštų, protokolų, aktų, pažymų, įgaliojimų ir kt.) teksto ypatumai.

–  Teisės aktų (įsakymų, nutarimų, sprendimų, potvarkių) teksto ypatumai.

–  Teisės aktais tvirtinamų dokumentų teksto ypatumai.

Praktinės užduotys.

Konkrečių pavyzdžių nagrinėjimas, dažniausiai pasitaikančių klaidų aptarimas. Patarimai, kas tinka vartoti, ko vengti rašant oficialius dokumentus.