2024-03-08

Administracinės ir teisinės terminijos vartojimas dokumentuose: nuo teorijos į praktiką

Valstybė, siekdama pagerinti administracinės kalbos, o ypač oficialiųjų dokumentų, kultūrą, teisės aktais (Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės kalbos politikos 2003–2008 metų gairės, Lietuvių kalbos komisijos nutarimai, naujausias iš jų 2022-01-06 Nr. N-1 (190) ir kt.) reglamentuoja privalomus reikalavimus. Taisyklinga administracinė kalba ypač svarbi įstaigos/įmonės vadovo bei kiekvieno darbuotojo, rengiančio oficialiuosius dokumentus, rašančių dalykinius elektroninius laiškus, darbe, nes dokumentai, kuriuose fiksuojami dviprasmiški vadovo sprendimai, pranešimai, nekonkretūs faktai, organizacijai gali turėti neigiamų pasėkmių. Siųsdamas su klaidomis parašytą oficialųjį dokumentą ar dalykinį elektroninį laišką, siuntėjas komunikuoja didelę nepagarbą gavėjui. Su klaidomis parašytas oficialus dalykinis tekstas mažiau patikimas ir menkavertis. Norint parengti kokybišką, juridinę galią turintį oficialųjį dokumentą, reikia išmanyti administracinės kalbos stilių: leksikos, žodžių darybos, gramatikos normas, terminų bei frazių taisyklingą vartojimą, o teisės aktuose – teisinės terminijos vartojimą, galimus trumpinius, sakinių konstrukcijas, sakinių chronologiją tekstuose.


Mokymai vyks: 2024-03-08

Mokymų vieta: Nuotoliniai mokymai dalyvio namuose arba darbo vietoje

Kategorija:

105.00  85.00 

Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui dar pritaikysime papildomą 10 Eur nuolaidą mokymų kainai!

LEKTORIUS

profesorė, dr. Virginija Chreptavičienė. Jos specializacija – žmogiškųjų išteklių valdymas, darbo teisė, asmens duomenų apsauga, dokumentų valdymas, dalykinė komunikacija. Šia tematika 29 metus veda seminarus, vidinius mokymus, daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines įmones, minėta tematika atlieka auditą, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konferencijose, yra publikavusi 37 mokslinius straipsnių, 2 mokslo studijas, 2 knygas, su bendraautoriais parengė 2 monografijas, vadovavo 3 daktaro disertacijom, nacionalinių institucijų darbo grupėse dirbo ir tebedirba eksperte, dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės administravimo informacinę sistemą.

BENDRA INFORMACIJA

Jums tereikia turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu). Artėjant mokymams el. paštu atsiųsime nuorodą prisijungimui.


DIENOTVARKĖ:

09.00 – 11.30  I mokymų dalis

11.30 – 12.00  Pertrauka

12.00 – 14.00 II mokymų dalis


Užsiregistravus iki 2024 m. kovo 1 d. (imtinai) kaina tik 85 Eur, PVM neapmokestinama!

Kiekvienas mokymų dalyvis gaus elektroninį kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.


Negavus patvirtinimo el. paštu susisiekite su vadybininke nr. 8 603 16667.

PROGRAMA

– Administracinės kalbos ypatumai, jos santykis su bendrine kalba.

– Bendrosios juridinių asmenų pavadinimų rašymo nuostatos; juridinių asmenų simbolinių pavadinimų rašymas; struktūrinių padalinių pavadinimų rašymas.

– Dokumentų pavadinimų rašymas; dokumentų pavadinimų sudarymas.

– Adresato rašymas dokumentuose; adresato ir kreipinio rašymas laisvos formos tekstuose.

– Dažniausiai vartojami sutrumpinimai; gimininių žodžių, reiškiančių juridinio asmens statusą, sutrumpinimai.

– Skiriamųjų ženklų (kabučių, brūkšnelio ir brūkšnio, kabliataškio ir kt.) vartojimas tekstuose, citatų skyrimas.

– Tikslumo sintaksinė raiška dokumentų kalboje.

– Žodžių tvarka ir jų išdėstymo svarba dokumentų tekstuose.

– Bendraties konstrukcijos administracinėje kalboje.

– Įsakmumo reiškimas administracinėje kalboje.

– Teisės aktų formalioji ir sintaksinė struktūra.

– Bevardės giminės formos teisės kalboje.

– Mandagumo žodžių (ne)vartojimas įvairiuose administraciniuose tekstuose.

– Nevartotinos senosios ir naujosios svetimybės.

– Pareigų pavadinimų rašymas dokumentuose, pareigų giminės vartojimas.

– Dokumentų (raštų, protokolų, aktų, pažymų, įgaliojimų ir kt.) teksto ypatumai.

– Įsakymų teksto ypatumai.

– Teisės aktais tvirtinamų dokumentų teksto ypatumai.