39 dažniausiai pasitaikančios klaidos dokumentų valdymo srityje

Dokumentų valdymas – tai sritis, kurioje vyksta nuolatiniai pakeitimai. 2021 m. lapkričio 19 d. įsigaliojo nauja redakcija išdėstytos Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos, pakeisti dokumento gavėjo adreso užrašymo reikalavimai ir kt. Nuolatinis domėjimasis pakeitimais užtikrina kokybišką oficialiųjų dokumentų parengimą.

Šio seminaro lektorė dokumentų valdymo srityje daugelį metų atliko ir atlieka auditą, jo metu išsiaiškino ir apibendrino būdingas dažniausiai oficialiuosiuose dokumentuose pasitaikančias klaidas, kurias nagrinės seminaro metu.

Kviečiame į 6 akademinių valandų praktini-konsultacinį seminarą. Jo metu lektorė demonstruos kokybiškus įstaigos/įmonės rengiamų teisės aktų, siunčiamų, vidaus dokumentų pavyzdžius, akcentuos šiuose dokumentuose dažniausiai pasitaikančias klaidas, nagrinės elektroninių dokumentų ypatumus, paaiškins, kaip kokybiškai tvarkyti dokumentus kalendorinių metų eigoje, patars, kaip sumažinti dokumentų apyvartą, atsakys į Jūsų klausimus.


Mokymai vyks: RENKAMA GRUPĖ

Mokymų vieta: Nuotoliniai mokymai dalyvio namuose arba darbo vietoje

Kategorija:

105.00  85.00 

Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui taikoma papildoma 10 Eur nuolaida mokymų kainai!

LEKTORIUS

Dr. Virginija Chreptavičienė baigė Kauno technologijos universitetą, kuriame ir apginė socialinių mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1990–2013 m. dirbo dėstytoja Kauno technologijos universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Nuo 2014 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorė. Jos specializacija yra žmogiškųjų išteklių valdymas, darbo teisė, informacijos valdymas, dalykinė komunikacija. Šia tematika 23 metus veda seminarus, vidinius mokymus, teikia konsultacijas, skaito pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, yra publikavusi 30 mokslinių straipsnių, 1 mokslo studiją, 2 knygas, su bendraautoriais parengusi 2 monografijas, vadovavo 3 daktaro disertacijom, nacionalinių institucijų darbo grupėse dirbo eksperte, dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės administravimo sistemą. Nuo 1995 m. Tarptautinės verslo komunikacijos asociacijos, Tarptautinės verslo mokymo asociacijos (SIEC/ISBE) narė.

PROGRAMA

1. Pamiršti teisės aktų, reglamentuojančių oficialiųjų dokumentų rengimą, reikalavimai.

2. Popierinių dokumentų rengimas. Dažniausiai pasitaikančios klaidos:

2.1. teisės aktuose (įsakymuose, nutarimuose, sprendimuose, potvarkiuose);

2.2. teisės aktuose (taisyklėse, tvarkų aprašuose ir kt.), tvirtinamuose vadovo įsakymu;

2.3. siunčiamuose dokumentuose (raštuose, pažymose, įgaliojimuose ir kt.);

2.4. vidaus dokumentuose (aktuose, protokoluose, pažymose, tarnybiniuose pranešimuose ir kt.).

3. Elektroninių dokumentų rengimas. Dažniausiai pasitaikančios klaidos:

3.1. Elektroninių dokumentų rengimas (praktiniai oficialiųjų elektroninių dokumentų rengimo aspektai: turinio rengimo, pasirašymo elektroniniu parašu klaidos).
3.2. Elektroninių dokumentų nuorašų ar išrašų rengimo ir tvirtinimo klaidos.

4. Dokumentų tvarkymas ir apskaita kalendorinių metų eigoje. Dažniausiai pasitaikančios klaidos:

4.1. Popierinių ir elektroninių dokumentų registravimo klaidos: registrų netinkamas skaičius, galimos formos ir jų turinys;

4.2. Bylų sudarymas kalendorinių metų eigoje klaidos (bylų antraščių ir kitų rekvizitų atitikimas dokumentacijos planui, dokumentų grupavimas bylose, apskaita).

 

BENDRA INFORMACIJA

Jums tereikia turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu). Artėjant mokymams el. paštu atsiųsime nuorodą prisijungimui.


DIENOTVARKĖ:

09.00 – 11.30  I mokymų dalis

11.30 – 12.00  Pertrauka

12.00 – 14.00 II mokymų dalis


Užsiregistravus iš anksto kaina tik 85 Eur, PVM neapmokestinama!

Kiekvienas mokymų dalyvis gaus elektroninį kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.


Negavus patvirtinimo el. paštu susisiekite su vadybininke nr. 8 603 16667.