2023-10-05

Viešųjų pirkimų naujovių taikymas 2023 m.

Mokymų metu bus pristatomos naujovės viešųjų pirkimų srityje, įskaitant būsimus Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus.

Šie kvalifikacijos kėlimo mokymai suteiks teorinių ir praktinių žinių kaip tinkamai pasiruošti viešųjų pirkimų organizavimui, kaip teisingai suformuluoti pirkimų reikalavimus ir paskelbti pirkimą, kaip nuosekliai ir teisingai atlikti viešojo pirkimo procedūras pagal naujausius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus 2023 metais.


Mokymai vyks: 2023-10-05

Mokymų vieta: Nuotoliniai mokymai dalyvio namuose arba darbo vietoje

Kategorija:

105.00  75.00 

Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui taikoma papildoma 10 Eur nuolaida mokymų kainai!

BENDRA INFORMACIJA

Jums tereikia turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu). Artėjant mokymams el. paštu atsiųsime nuorodą prisijungimui.


DIENOTVARKĖ:

09.00 – 110.30  I mokymų dalis

10.30 – 10.45  Pertrauka

10.45 – 12.15 II mokymų dalis


Mokymų trukmė: 4 ak. val.

Užsiregistravus iki 2023 m. spalio 1 d. kaina tik 75 Eur, PVM neapmokestinama!

Kiekvienas mokymų dalyvis gaus elektroninį kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.


Negavus patvirtinimo el. paštu susisiekite su vadybininke nr. 8 603 16667.

PROGRAMA

1.Viešųjų pirkimų įstatymo praktiniai aspektai:

1.1. Pirkimo dokumentai.

1.2. Tiekėjų kvalifikacija ir gautų pasiūlymų vertinimas.

1.3. Mažos vertės pirkimai.

1.4.Ginčai su tiekėjais ir nepatikimų tiekėjų sąrašai, kas į juos patenka ir kada.

2. Naujoji Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija:

2.1. Viešojo pirkimo komisija.

2.2. Konfidencialumas, interesų konfliktas.

2.3. Bendravimas ir keitimasis informacija.

2.4. Mažos vertės pirkimo sąvoka, paskelbimas ir kiti privalomi reikalavimai.

2.5. Pirkimų planai ir pasirengimas pirkimui.

2.6. Tiekėjo pašalinimo pagrindai.

2.7. Rėmimasis kito ūkio subjekto pajėgumais, subtiekimas ir jungtinė veikla.

2.8. Neįprastai maža pasiūlyta kaina.

2.9. Pirkimo sutarties sudarymas ir vykdymas. Pirkimo sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu, pirkimo sutarties nutraukimas. Neterminuotos ir ilgalaikės sutartys.

2.10. Apskundimo terminai, ginčai.