Žalieji pirkimai. Techninių specifikacijų rengimas viešųjų pirkimų iniciatoriams

Mokymų metu bus pristatomos naujovės viešųjų pirkimų srityje, įskaitant būsimus viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus.

Šie kvalifikacijos kėlimo mokymai suteiks teorinių ir praktinių žinių kaip tinkamai pasiruošti viešųjų pirkimų organizavimui, kaip teisingai suformuluoti pirkimų reikalavimus ir paskelbti pirkimą, kaip nuosekliai ir teisingai atlikti viešojo pirkimo procedūras pagal naujausius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus 2024 metais.


Mokymai vyks: 2024-09-10

Mokymų vieta: Nuotoliniai

Kategorija:

Original price was: 125.00 €.Current price is: 85.00 €.

Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui taikoma papildoma 10 Eur nuolaida mokymų kainai!

LEKTORIUS

teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, duomenų apsaugos, vaikų teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais.

PROGRAMA

1. Techninių specifikacijų reikšmė ir paskirtis vykdant viešuosius pirkimus;

2. Techninių specifikacijų sudedamosios dalys ir jų išdėstymui keliami reikalavimai;

3. Techninių specifikacijų turiniui keliami reikalavimai;

4. Praktiniai aspektai ruošiant technines specifikacijas, leistinos / neleistinos frazuotės, VPT rekomendacijos, besivystatnti teismų praktika.

5. Žalieji pirkimai jų samprata ir paskirtis

6. Žaliesiems pirkimams keliami reikalavimai;

7. Ko ir kada galima reikalauti iš tiekėjo, norint tinkamai įvykdyti  (žaliųjų pirkimų) keliamus reikalavimus;

8. VPT rekomendacijos, reikalavimai ir išaiškinimai. 

9. Klausimai diskusijai.