Smurtas prieš vaiką. Kaip jį identifikuoti ugdymo įstaigose, ugdymo įstaigų pedagogų teisės bei pareigos

Kviečiame į 4 ak. val. nuotolinius mokymus, kurių metu bus aptariamos vaiko teisių apsaugos aktualijos švietimo įstaigose.


Mokymai vyks: RENKAMA DALYVIŲ GRUPĖ

Mokymų vieta: Nuotoliniai mokymai dalyvio namuose arba darbo vietoje

 

 

Kategorija:

105.00  75.00 

PROGRAMA

1. Smurto prieš vaiką apibrėžimas ir teisinis reglamentavimas
2. Vaiko teisių bei interesų užtikrinimas ugdymo/švietimo įstaigoje.
3. Vaiko teisių apsaugos teisinio reguliavimo naujovės ir aktualijos. Ką būtina žinoti, į ką atkreipti dėmesį.
4. Atsakomybė už vaiko teisių pažeidimus. Kaip išvengti vaiko teisių interesų pažeidimų.
5. Ugdymo įstaigos nedėmesingumas vaikui. Kaip laiku pastebėti problemą.
Kaip spręsti problemas:
 
– Smurtas prieš vaiką
– vaikas nelanko ugdymo įstaigos,
– smurtauja prieš kitus vaikus ir net suaugusiuosius (emocinis, psichologinis smurtas, patyčios).
– nesilaiko elgesio taisyklių,
– esant specialiesiems ugdymosi poreikiams negeba ugdytis pagal bendrojo lavinimo programas.
 
6. Bendradarbiavimas su vaikų įstatyminiais atstovais (tėvais, įtėviais, globėjais/rūpintojais). Kaip susikalbėti. Dažniausiai daromos klaidos.
7. Pedagoginė psichologinė pagalba vaikui ir šeimai.
8. Vaiko/mokinio teisės į asmens duomenų apsauga užtikrinimas ugdymo/švietimo įstaigoje:
– Vaiko/mokinio nuotraukų, vaizdo ir garso įrašų naudojimas
– Vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos žiniasklaidoje užtikrinimas. Kokia informaciją draudžiama skelbti žiniasklaidoje.
– Teisiniai vaiko interesus pažeidžiančios informacijos kriterijai.
– Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymui daranti viešoji informacija.

9. Ugdymo įstaigos atsakomybė. Ginčai ir sprendimo būdai.

BENDRA INFORMACIJA

Jums tereikia turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu). Artėjant mokymams el. paštu atsiųsime nuorodą prisijungimui.


DIENOTVARKĖ:

09.00 – 10.30  I mokymų dalis

10.30 – 10.45  Pertrauka

10.45 – 12.15 II mokymų dalis


Mokymų trukmė: 4 ak. val.

Užsiregistravus iš anksto kaina tik 75 Eur, PVM neapmokestinama!

Kiekvienas mokymų dalyvis gaus elektroninį kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.


Negavus patvirtinimo el. paštu susisiekite su vadybininke nr. 8 603 16667.