Moderavimas/komandinio (grupinio) darbo valdymas: psichologiniai grupės funkcionavimo aspektai

Mokymo metodika: teorinės žinios, grupinės diskusijos, atvejų analizė, situacijų modeliavimas ir jų sprendimas, dalykiniai žaidimai, psichologiniai testai.

Mokymo tikslas: susipažinti su metodų kompleksu, įgalinančiu pagerinti žmonių komunikaciją grupėse ir išspręsti jiems iškilusias problemas dėka specifinės moderatoriaus (grupės vadovo) elgsenos, darbo pagal tam tikras taisykles organizavimo ir specialių priemonių panaudojimo.


Mokymai vyks: Renkama dalyvių grupė

Mokymų vieta: Nuotoliniai mokymai dalyvio namuose arba darbo vietoje

Kategorija:

155.00  125.00 

Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui taikoma papildoma 10 Eur nuolaida mokymų kainai!

LEKTORIUS

Eglė Masalskienė. Lektorė turi ilgametę patirtį vedant mokymus temomis: psichologinis laiko valdymas, klientų įtakojimas, naudojant įvairius įtikinimo metodus, veiklos strateginis planavimas, sudėtingų situacijų valdymas veikloje, streso valdymas, emocinis atsparumas, konfliktų sprendimas, į dialogą orietuoto bendravimo lavinimas (pagal DIAMEE programą ir kt.), savęs ir kitų pažinimas, kt. (pagal DIAMEE programą ir kt.), savęs ir kitų pažinimas, kt.

BENDRA INFORMACIJA

Jums tereikia turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu). Artėjant mokymams el. paštu atsiųsime nuorodą prisijungimui.


DIENOTVARKĖ:

09.00 – 10.30  I mokymų dalis

10.30 – 10.45  Pertrauka

10.45 – 12.15 II mokymų dalis


Mokymų trukmė: 8 ak. val. 

Užsiregistravus iš anskto  kaina tik 125 Eur, PVM neapmokestinama!

Kiekvienas mokymų dalyvis gaus elektroninį kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.


Negavus patvirtinimo el. paštu susisiekite su vadybininke nr. 8 603 16667.

PROGRAMA

•    Grupė ir jos raida, atsižvelgiant į asmenų ir visuomenės (kultūros) raidą ir pokyčius: kaip veikia žmonių grupės, kaip kinta mąstysenos ir elgesio įpročiai, kokią vietą užima grupėse lyderis/moderatorius bei kokias funkcijas jis atlieka, arba ko iš jo tikisi grupė. Moderavimas ir “tradicinis” vadovavimas grupei. Universaliosios ir situacinės (atsižvelgiant į grupės raidą) grupės veiklos aktyvinimo technikos. Taip pat universalios ir situacinės vadovo ir moderatoriaus kompetencijos.

•    Komandiniai vaidmenys, ir jų sąsajos su asmens charakteriu: kokias funkcijas ir kodėl prisiimame grupėje. Belbin ir kitos tipologijos. vadovaujančio grupiniam darbui asmens chrakterio įtaka tam, kokį vaidmenį jis prisiims atikti grupėje, ir kaip tai įtakos jo vadovavimo/moderavimo stiplių.

•    Bendravimo įgūdžiai bei įpročiai kaip kompetencija: asmeniniai gebėjimai, ir gebėjimai skatinti ir palaikyti į  dialogą orientuotus atskirų grupės narių bendravimo įgūdžius bei įpročius. Pagrindiniai bendravimo įgūdžiai (klausymas, minties išsakymas, klausimų naudojimas) ir į bendradarbiavimą grupėje orientuoti įgūdžiai, kurie svarbūs tariantis, ieškant sprendimų, kuriant naujas idėjas (laiko ir iniciatyvos paskirstymas, ankstesnio kalbėtojo minties susiejimas su paties pasisakymu, ir kt… DIAMEE metodai, pavyzdžiai, aptarimas.

•   EQ  (emocinės kompetencijos) lyderystėje ir moderavime: pastebėti, įvardinti emocijas ir schemas, kuriose jos dalyvauja (iš kur emocija kilo, ir ką ji skatina) ir sąmoningai pasirinkti, kaip ir kokią emociją grupėje kažkuriuo momentu norima pastiprinti. Metodai ir technikos, padedantys atskleisti, “perskaityti” , priimtina forma pateikti ir keisti emocijas. Etapai grupės darbe, kai emocijų valdymo svarba didesnė: 1)pradinis – apšilimo, susipažinimo; 2)konflikto brendimo ir atskleidimo, taip pat po jo sekančio nurimimo ir susitelkimo; 3)grupės darbo užbaigimo ar atskiro darbo etapo užbaigimo ir kt..

•   Moderavimo metodai ir technikos atsižvelgiant į 1) grupės darbo tikslus ir uždavinius, 2) vadovo kaip lyderio arba vadovo kaip moderatoriaus tikslus: technikos informacijai surinkti, nuomonėms išsiaiškinti, analizei organizuoti, sprendimams priimti, įvertinimui ir kt.