RENKAMA DALYVIŲ GRUPĖ! Viešųjų pirkimų aktualijos ir naujovės 2019 m. Mažos vertės pirkimų vykdymo aktualijos

Šių kvalifikacijos kėlimo mokymų metu, lektorius suteiks teorinių ir praktinių žinių, kaip tinkamai pasiruošti viešųjų pirkimų organizavimui, kaip teisingai suformuluoti pirkimų reikalavimus ir paskelbti pirkimą, kaip nuosekliai ir teisingai atlikti viešojo pirkimo procedūras pagal naujausius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus.


Užsisakykite ES kompensuojamus vidinius mokymus šia ar kita Jūsų pasirinkta tema! 

(Privatūs juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės, veikiantys ne trumpiau kaip vienerius metus)

Mokymų vieta: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Respublikos g. 34,  Panevėžys

Platesnė informacija apie mokymus pateikiama apačioje.

Kategorija:

105.00  85.00  su PVM

Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui taikoma papildoma 10 Eur nuolaida mokymų kainai!

PROGRAMA

1. Viešųjų pirkimų reglamentavimas 2018 metais (viešųjų pirkimų principų ir tikslų INOVATYVŪS suvokimas, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų apžvalga);

2. Pirkimų planavimo, organizavimo, vykdymo ir kontrolės procesų apžvalga:

  • Pirkimų plano ir suvestinės pildymo praktiniai ypatumai;
  • Pirkimų organizavimo pagrindiniai dokumentų apžvalga;
  • Minimalių kontrolės priemonių taikymo praktika.

3. Mažos vertės pirkimų vykdymo praktiniai ypatumai:

  •  Paraiškos pagrindinės sudedamosios dalys;
  • Kvietimo  ir pirkimo užduoties formulavimo ypatumai;
  • Pirkimo sąlygos reikalavimų praktika;
  • Apklausos pažymos formos ir pildymo praktikos apžvalga.

4. Mokymų dalyviams aktualių klausimų aptarimas.

LEKTORIUS

Marius Dičkus – teisininkas, viešųjų pirkimų ekspertas. Praktinę ir teorinę viešųjų pirkimų patirtį lektorius įgijo dirbdamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijoje ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Lektorius įgijęs 15 metų teisinio darbo patirtį, geba sudėtingas temos žinias priartinti prie šiandienos gyvenimo, perpasakoti giliai paslėptą teisinės normos paskirtį ir įstatymo leidėjo mintis. Aiškia, paprasta ir vaizdžia kalba perteikia sudėtingas teisines žinias, subtiliai atskleidžia universalių temos teorijos ir praktikos dėsnių specifiką ir jų gyvenimiško pritaikymo ypatumus.

BENDRA INFORMACIJA

09.30 – 10.00  Dalyvių registracija

10.00 – 12.00  I mokymų dalis

12.00 – 12.30  Kavos pertraukėlė

12.30 – 15.00  II mokymų dalis


Mokymų trukmė: 6 ak. val.

Užsiregistravus iš anksto kaina tik 85 Eur, PVM neapmokestinama!

Kiekvienas mokymų dalyvis gauna dalomąją medžiagą, rašymo priemones, dalyvio pažymėjimą, kavą/arbatą, užkandžius.


UAB „Žinių centras“ įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

Negavus patvirtinimo el. paštu susisiekite su vadybininke nr. 8 673 56166