2020-11-10

Praktinis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymas

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, visos įmonės tapo įpareigotos preciziškai užtikrinti asmens duomenų apsaugą, tačiau praktikoje iki šiol Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymas kelia pačių įvairiausių klausimų.

Šių mokymų metu bus siekiama aiškiai ir paprastai mokymų dalyviams pateikti susistemintus Bendrojo duomenų apsaugos reikalavimus, aptarti dažniausiai pasitaikančius pažeidimus bei pateikti gaires, padėsiančias išvengti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento pažeidimų.

Kiekvienas mokymų dalyvis gaus skaitmeninių dokumentų šablonų rinkinį, kurį galės naudoti praktikoje!

Rinkinį sudaro:

1. Asmens duomenų apsaugos privatumo politika;

2. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika;

3. Darbuotojo sutikimas tvarkyti asmens duomenis;

4. Kliento sutikimas tvarkyti asmens duomenis;

5. Konfidencialios informacijos naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašas;

6. Konfidencialumo laikymosi pasižadėjimas;

7. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka;

8. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę;

9. Pranešimas apie duomenų saugumo pažeidimą.


Užsisakykite ES kompensuojamus vidinius mokymus šia ar kita Jūsų pasirinkta tema! 

(Privatūs juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės, veikiantys ne trumpiau kaip vienerius metus)

Mokymai vyks: 2020-11-10

Mokymų vieta: Naugarduko g. 68B, Vilnius

Platesnė informacija apie mokymus pateikiama apačioje.

Kategorija:

105.00  75.00  su PVM

Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui dar pritaikysime papildomą 10 Eur nuolaidą mokymų kainai!

LEKTORIUS

Lina Alksnienė – ilgametė teisininkė, advokato padėjėja, šiuo metu dirba Advokato Mariaus Naviko kontoroje. Jau daugiau kaip 9 metus dirba teisinį darbą, konsultuoja klientus, atstovauja jų interesus teismuose, derybose, rengiu sutartis ir kitokius dokumentus. Didžiausią patirtį sukaupusi civilinės ir darbo teisės srityse.

BENDRA INFORMACIJA

09.30 – 10.00  Dalyvių registracija

10.00 – 12.00  I mokymų dalis

12.00 – 12.30  Kavos pertraukėlė

12.30 – 15.00  II mokymų dalis


Mokymų trukmė: 6 ak. val.

Užsiregistravus iki 2020 m. lapkričio 3 d. (imtinai) kaina tik 75 Eur, PVM neapmokestinama!

Kiekvienas mokymų dalyvis gauna dalomąją medžiagą, rašymo priemones, dalyvio pažymėjimą, kavą/arbatą, užkandžius.


Negavus patvirtinimo el. paštu susisiekite su vadybininke nr. 8 603 16667

PROGRAMA

1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: taikymas, esminiai pakeitimai ir naujovės.

2. Bendrieji asmens duomenų tvarkymo principai.

3. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai.

4. Neskelbtinų duomenų tvarkymas.

5. Duomenų subjekto teisės.

6. Duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo sąvokos, skirtumai ir atsakomybė.

7. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir jo sąlygos.

8. Duomenų apsaugos pareigūnas: jo skyrimo sąlygos bei funkcijos.

9. Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo užtikrinimas: privalomi dokumentai ir priemonės.

10. Kandidatų, esamų ir buvusių darbuotojų asmens duomenys ir jų tvarkymo reikalavimai.

11. Reikalavimai, kurių turi būti laikomasi asmens duomenų saugumo pažeidimo atvejais.

12. Praktikoje pasitaikantys Bendrojo duomenų apsaugos reglamento pažeidimai ir pasekmės.

13. Veiksmų, kurių turėtų būti imtasi siekiant išvengti pažeidimų, gairės.

14. Elgesio Valstybinės duomenų apsaugos patikrinimo metu gairės.

Klausimai ir atsakymai.