2019-10-01

Dokumentų valdymo aktualijos 2019 m.: teorija ir praktinis taikymas

Dokumentų valdymas – tai sritis, kuri negali atsilikti nuo realaus gyvenimo – keičiasi organizacinė technika,  priemonės,  dokumentų saugojimo galimybės, gerėja elektroninių dokumentų valdymo sąlygos – atsiranda poreikis tobulinti ir dokumentų valdymo taisykles.

Pastaraisiais metais  keitėsi nemažai teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą – Dokumentų rengimo taisyklės; Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės; Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė; Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės ir kt.


Užsisakykite ES kompensuojamus vidinius mokymus šia ar kita Jūsų pasirinkta tema! 

(Privatūs juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės, veikiantys ne trumpiau kaip vienerius metus)

Mokymų data: 2019-10-01

Mokymų vieta: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Respublikos g. 34,  Panevėžys

Platesnė informacija apie mokymus pateikiama apačioje.

 
Kategorija:

105.00  75.00  su PVM

Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui taikoma papildoma 10 Eur nuolaida mokymų kainai!

LEKTORIUS

Aistė Somkinė dokumentų valdymo patirties ir žinių be  archyvistikos studijų įgijo dirbdama įvairiose įstaigose. Karjerą pradėjo įmonėje, teikiančioje dokumentų tvarkymo ir saugojimo paslaugas,  keletą metų dirbo Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato archyvare, vėliau užėmė Vilniaus miesto apylinkės  teismo archyvo vedėjos pareigas.  Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje dirba nuo 2016 m.,  dalyvauja rengiant dokumentų (tarp jų  vaizdo ir garso dokumentų) rengimą, tvarkymą ir apskaitą, perdavimą  reglamentuojančių teisės aktų projektus.

Rūta Sakalauskienė šiuo metu darbuojasi Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriuje, dalyvauja ruošiant dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, perdavimą  reglamentuojančių teisės aktų projektus, kontroliuoja Nacionalinio dokumentų fondo administravimą. Valstybinėje archyvų sistemoje dirba nuo 2011 m. Per tą laiką teko išbandyti administracinius ir valstybinių įstaigų kontrolės priežiūros darbus, prisidėti rengiant archyvinių dokumentų parodas ir organizuojant informacinius renginius.

PROGRAMA

  1. Teisės aktai bei rekomendacijos, reglamentuojantys įstaigos dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą.
  2. Dokumentų rengimas ir įforminimas.
  3. Efektyvus dokumentų vidaus apyvartos organizavimas (rengimas, derinimas, supažindinimas, rezoliucijų rašymas ir kt.).
  4. Dokumentų registravimas ir tvarkymas.
  5. Bylų sudarymas ir tvarkymas. Dokumentacijos plano ir dokumentų registrų sąrašo rengimas.
  6. Užbaigtų bylų apskaita. Bylų apyrašų sudarymas. Dokumentų naikinimo aktų rengimas.
  7. Skaitmeninės dokumentų kopijos, jų teisinė galia ir naudojimas įstaigos veikloje.
  8. Elektroniniai dokumentai.

BENDRA INFORMACIJA

09.30 – 10.00  Dalyvių registracija

10.00 – 12.00  I mokymų dalis

12.00 – 12.30  Kavos pertraukėlė

12.30 – 15.00  II mokymų dalis


Mokymų trukmė: 6 ak. val.

Užsiregistravus iki 2019 m. rugsėjo 25 d. (imtinai) kaina tik 75 Eur, PVM neapmokestinama!

Kiekvienas mokymų dalyvis gauna dalomąją medžiagą, rašymo priemones, dalyvio pažymėjimą, kavą/arbatą, užkandžius.


Negavus patvirtinimo el. paštu susisiekite su vadybininke nr. 8 603 16667