Emocinio intelekto ugdymas

Mokymai skirti: įvairių profesijų specialistams bei vadovams

Mokymo tikslas: gera kiekvieno darbuotojo emocinė savijauta ir sąmoningas emocijų reguliavimas – kaip asmeninės motyvacijos darbui, pozityvaus mikroklimato organizacijos kolektyve ir tinkamo bendravimo tiek su kolegomis, tiek su partneriais bei klientais pamatas.

Sudalyvavę mokymuose dalyviai gebės:

–  Praktiškai taikyti išmoktas technikas.

–  Pasirinkti pagal situaciją tinkamus savo emocijų valdymo metodus.

–  Koreguoti savo elgesį darbo su klientais ir kolegomis situacijose, ypač bręstant konfliktams.


Mokymai vyks: RENKAMA GRUPĖ

Mokymų vieta: Vilnius

145.00  115.00 

Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui taikoma papildoma 10 Eur nuolaida mokymų kainai!

LEKTORIUS

Eglė Masalskienė. Lektorė turi ilgametę patirtį vedant mokymus temomis: psichologinis laiko valdymas, klientų įtakojimas, naudojant įvairius įtikinimo metodus, veiklos strateginis planavimas, sudėtingų situacijų valdymas veikloje, streso valdymas, emocinis atsparumas, konfliktų sprendimas, į dialogą orietuoto bendravimo lavinimas (pagal DIAMEE programą ir kt.), savęs ir kitų pažinimas, kt. (pagal DIAMEE programą ir kt.), savęs ir kitų pažinimas, kt.

PROGRAMA

1.  EQ ir IQ. Intelekto dalys ir jo vientisumas, emocinė Emocinis raštingumas, emocinės kompetencijos ir socialinis adaptyvumas – kaip visa tai susiję. Emocinių kompetencijų poreikis darbe, kurį dirbate… Naujausi  šiuolaikiniai metodai, orientuoti į emocinių kompetencijų lavinimą. Sąmoningumo ugdymas. (Teorinis supažindinimas ir diskusija. 2 ak. val.)

2. Dėmesingumas ir įsisąmoninimas – pirmieji EQ lavinimo žingsneliai ir “bazinis” pasirengimas EQ ugdymui. (Praktikos: mindfulness grįsti metodai, skirti sąmoningo dėmesio stiprinimui ir gebėjimo įsisąmoninti bei priimti savo mintis, emocijas bei impulsus veikti dar prieš jiems “pasileidžiant” lavinimui. 

3. Tvarkymasis su diskomfortu, nemaloniomis emocijomis ir nepatogumais. Impulsyvaus reagavimo valdymas. (Praktikos: minčių keitimo (pozityvus mąstymas) ir priėmimo (mindfulness) technikos ir jų palyginimas bei panaudojimas darbo situacijose.)

4. EQ bendraujant: sąmoningas buvimas su kitais. (Praktikos: ryšio su kitais suvokimas, sąmoningas bendravimo strategijų pasirinkimas ir besikartojančių asmeniškai būdingų bendravimo schemų atpažinimas bei keitimas.)