Dokumentų valdymo aktualijos 2023 metais

Ką privalome žinoti dokumentų valdymo srityje 2023 metais?

Dokumentų valdymas – tai sritis, kurioje vyksta nuolatiniai pakeitimai. Jų žinojimas ir gebėjimas taikyti praktikoje aktualus kiekvienam darbuotojui, atsakingam už oficialiųjų dokumentų rengimą ir tvarkymą.

Kviečiame į 6 akademinių valandų praktinį-konsultacinį seminarą

Seminaro metu lektorė aptars oficialiųjų dokumentų valdymo reikalavimus, demonstruos kokybiškus rengiamų vidaus, teisės aktų ir siunčiamų dokumentų pavyzdžius, akcentuos šių dokumentų metaduomenų užrašymo ypatumus bei dažniausias dokumentuose pasitaikančias klaidas, nagrinės elektroninių dokumentų bei dalykinių laiškų  ypatumus, paaiškins, kaip kokybiškai tvarkyti oficialiuosius dokumentus kalendorinių metų eigoje, patars, kaip sumažinti dokumentų apyvartą, atsakys į Jūsų klausimus.

Kiekvienam seminaro dalyviui padovanosime visų, su įstaigos veiklos organizavimo susijusių, dokumentų pavyzdžius.


Mokymai vyks: Tikslinama

Mokymų vieta: Ukmergė (tikslią vietą pranešime užsiregistravusiems dalyviams)

Kategorija:

135.00  105.00 

Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui taikoma papildoma 10 Eur nuolaida mokymų kainai!

BENDRA INFORMACIJA

DIENOTVARKĖ:

09.00 – 11.30  I mokymų dalis

11.30 – 12.00  Pertrauka

12.00 – 14.00 II mokymų dalis


Užsiregistravus iki 2023 m.rugsėjo 1 d. (imtinai) kaina tik 105 Eur, PVM neapmokestinama!

Kiekvienas mokymų dalyvis gaus elektroninį kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.


Negavus patvirtinimo el. paštu susisiekite su vadybininke nr. 8 603 16667.

PROGRAMA

1. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos aktualių reikalavimų apžvalga;

2. Įstaigos/įmonės vadovo atsakomybė už dokumentų sutvarkymą ir jų išsaugojimą nustatytą terminą: teisinis reglamentavimas;

3 Užbaigtų bylų tvarkymas ir apskaita:

3.1.  užbaigtų bylų tvarkymas pasibaigus kalendoriniams metams;

3.2. Dokumentų vertės ekspertizė. Dokumentų atrinkimas saugojimui ir naikinimui. Atrinktų ir sudarytų naujų bylų, kurių pasibaigęs saugojimo terminas, termino pratęsiamas, šių bylų apskaita;

3.3. dokumentų, kurių saugojimo terminai pasibaigė, naikinimo procedūra;

3.4. trumpai ir ilgai saugomų dokumentų bylų turinio tvarkymas, bylų įforminimas;

3.5. nuolat saugomų dokumentų bylų tvarkymas, bylų įforminimas;

3.6. ilgo ir nuolatinio saugojimo užbaigtų bylų apskaita. Galimybės ilgo saugojimo bylą (-as) į apyrašus neįrašyti;

3.7. apyrašų sudarymo ypatumai, kai į juos įrašomos: vaizdo ir garso dokumentų bylos, elektroninių dokumentų ar foto dokumentų bylos, bylos, prie kurių priėjimą riboja įstatymai, bylos, kurios buvo tęsiamos. Apyrašų turinio pakeitimų  galimybės ir pakeitimų įforminimo;

3.8. Pažymos apie įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą: turinio ir įforminimo reikalavimai;

4. Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarka;