2022-07-27

Dokumentų valdymo aktualijos 2022 m.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. vykdoma rašytinių veiklos dokumentų valdymo pertvarka Lietuvos įstaigose: pakeisti dokumentų rengimo reikalavimai, iš esmės pasikeitė dokumentų tvarkymo ir apskaitos procesas: gali būti kitaip tvarkomos laikino ir ilgo  saugojimo bylos, vykdoma jų apskaitą, pasikeitė dokumentų saugojimo terminų pratęsimo procedūra, bylų (dokumentų), kurių saugojimo terminas pratęstas atlikus vertės ekspertizę, apskaitą, bylų aprašų sudarymo principai ir kt., sukauptus popierinius dokumentus įstaigos gali skaitmenizuoti ir nesaugoti popierinių dokumentų originalų. Norint įgyvendinti dokumentų valdymo pertvarką įstaigose, įmonėse svarbu ne tik žinoti  naujuosius reikalavimus, bet ir gebėti juos taikyti praktiškai.

Kviečiame į 6 akademinių valandų seminarą, kurio metu sužinosite naujuosius reikalavimus, įgysite žinojimą kaip juos taikyti.

Kiekvienam seminaro dalyviui padovanosime visų, su įstaigos veiklos organizavimo susijusių, dokumentų pavyzdžius.


Mokymai vyks: 2022-07-27

Mokymų vieta: Kaunas (tikslią vietą pranešime užsiregistravusiems dalyviams)

115.00  95.00 

Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui taikoma papildoma 10 Eur nuolaida mokymų kainai!

LEKTORIUS

Lektorė profesorė, dr. Virginija Chreptavičienė turinti dvidešimt devynerių metų patirtį vedant seminarus bei vidinius mokymus žmogiškųjų išteklių valdymo, darbo teisės, asmens duomenų apsaugos, dalykinės komunikacijos, dokumentų valdymo, archyvinių dokumentų (užbaigtų bylų) tvarkymo ir apskaitos klausimais, minėta tematika dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, skaito pranešimus, publikuoja straipsnius, parengusi knygą Dalykinė komunikacija organizacijoje, Windows aplinka ir raštvedyba, dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacinę sistemą.

BENDRA INFORMACIJA

DIENOTVARKĖ:

09.00 – 11.30  I mokymų dalis

11.30 – 12.00  Pertrauka

12.00 – 14.00 II mokymų dalis


Užsiregistravus iki 2022 m. liepos 20 d. (imtinai) kaina tik 95 Eur, PVM neapmokestinama!

Kiekvienas mokymų dalyvis gaus elektroninį kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.


Negavus patvirtinimo el. paštu susisiekite su vadybininke nr. 8 603 16667.

PROGRAMA

1. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos aktualių reikalavimų apžvalga;

2. Įstaigos/įmonės vadovo atsakomybė už dokumentų sutvarkymą ir jų išsaugojimą nustatytą terminą: teisinis reglamentavimas;

3 Užbaigtų bylų tvarkymas ir apskaita:

3.1.  užbaigtų bylų tvarkymas pasibaigus kalendoriniams metams;

3.2. Dokumentų vertės ekspertizė. Dokumentų atrinkimas saugojimui ir naikinimui. Atrinktų ir sudarytų naujų bylų, kurių pasibaigęs saugojimo terminas, termino pratęsiamas, šių bylų apskaita;

3.3. dokumentų, kurių saugojimo terminai pasibaigė, naikinimo procedūra;

3.4. trumpai ir ilgai saugomų dokumentų bylų turinio tvarkymas, bylų įforminimas;

3.5. nuolat saugomų dokumentų bylų tvarkymas, bylų įforminimas;

3.6. ilgo ir nuolatinio saugojimo užbaigtų bylų apskaita. Galimybės ilgo saugojimo bylą (-as) į apyrašus neįrašyti;

3.7. apyrašų sudarymo ypatumai, kai į juos įrašomos: vaizdo ir garso dokumentų bylos, elektroninių dokumentų ar foto dokumentų bylos, bylos, prie kurių priėjimą riboja įstatymai, bylos, kurios buvo tęsiamos. Apyrašų turinio pakeitimų  galimybės ir pakeitimų įforminimo;

3.8. Pažymos apie įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą: turinio ir įforminimo reikalavimai;

4. Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarka;