2022-07-14

Archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita 2022 m.

Seminaro metu lektorė atsakys į klausimus: kada ir kaip racionaliai sutvarkyti dokumentus už praėjusį laikotarpį ir atlikti jų apskaitą 2022 metais? Kaip sutvarkyti archyviniam saugojimui atrinktas ilgo ir trumpo saugojimo bylas? Kokiu atveju numeruojami ilgo ar trumpo saugojimo bylos lapai ir rašomas bylos baigiamasis įrašas? Į ką būtina atsižvelgti priimant sprendimą dėl dokumentų saugojimo terminų pratęsimo arba dokumentų sunaikinimo? Kaip atsirinkti informaciją, kuri yra vertinga arba bus vertinga ateityje? Kokį apyrašų skaičių sudaryti ir kodėl? Ar visas ilgo saugojimo bylas būtina įrašyti į apyrašus? Kokiu atveju galima neįrašyti ir kt., iš patirties pateiks labai daug racionalių praktiškų patarimų.


Mokymai vyks: 2022-07-14

Mokymų vieta: Kaunas (tikslią vietą pranešime užsiregistravusiems dalyviams)

105.00  95.00 

Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui dar pritaikysime papildomą 10 Eur nuolaidą mokymų kainai!

BENDRA INFORMACIJA

DIENOTVARKĖ:

09.00 – 11.30  I mokymų dalis

11.30 – 12.00  Pertrauka

12.00 – 14.00 II mokymų dalis


Užsiregistravus iki 2022 m. liepos 10 d. (imtinai) kaina tik 95 Eur, PVM neapmokestinama!

Kiekvienas mokymų dalyvis gaus elektroninį kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.


Negavus patvirtinimo el. paštu susisiekite su vadybininke nr. 8 603 16667.

LEKTORIUS

Lektorė profesorė, dr. Virginija Chreptavičienė turinti dvidešimt devynerių metų patirtį vedant seminarus bei vidinius mokymus žmogiškųjų išteklių valdymo, darbo teisės, asmens duomenų apsaugos, dalykinės komunikacijos, dokumentų valdymo, archyvinių dokumentų (užbaigtų bylų) tvarkymo ir apskaitos klausimais, minėta tematika dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, skaito pranešimus, publikuoja straipsnius, parengusi knygą Dalykinė komunikacija organizacijoje, Windows aplinka ir raštvedyba, dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacinę sistemą.

PROGRAMA

1. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos aktualių reikalavimų apžvalga;

2. Įstaigos/įmonės vadovo atsakomybė už dokumentų sutvarkymą ir jų išsaugojimą nustatytą terminą: teisinis reglamentavimas;

3 Užbaigtų bylų tvarkymas ir apskaita:

3.1.  užbaigtų bylų tvarkymas pasibaigus kalendoriniams metams;

3.2. Dokumentų vertės ekspertizė. Dokumentų atrinkimas saugojimui ir naikinimui. Atrinktų ir sudarytų naujų bylų, kurių pasibaigęs saugojimo terminas, termino pratęsiamas, šių bylų apskaita;

3.3. dokumentų, kurių saugojimo terminai pasibaigė, naikinimo procedūra;

3.4. trumpai ir ilgai saugomų dokumentų bylų turinio tvarkymas, bylų įforminimas;

3.5. nuolat saugomų dokumentų bylų tvarkymas, bylų įforminimas;

3.6. ilgo ir nuolatinio saugojimo užbaigtų bylų apskaita. Galimybės ilgo saugojimo bylą (-as) į apyrašus neįrašyti;

3.7. apyrašų sudarymo ypatumai, kai į juos įrašomos: vaizdo ir garso dokumentų bylos, elektroninių dokumentų ar foto dokumentų bylos, bylos, prie kurių priėjimą riboja įstatymai, bylos, kurios buvo tęsiamos. Apyrašų turinio pakeitimų  galimybės ir pakeitimų įforminimo;

3.8. Pažymos apie įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą: turinio ir įforminimo reikalavimai;

4. Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarka;