2024-02-29

Archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita 2024 m.

Pasibaigus kalendoriniams 2023 metams bylos, kurios nėra tęsiamos 2024 metais, turi būti užbaigiamos ir sutvarkomos.

Dėmesio! Teisės aktai (Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašas) teikia naujas įvairių formų dokumentų (popierinių, elektroninių, vaizdo ir garso įrašus) tvarkymo ir apskaitos galimybes. Kaip šias galimybes pritaikyti praktikoje, neprarandant svarbios informacijos, išsaugant ją nustatytą laiką, o tuo pačiu sumažinat laiko ir finansines sąnaudas?. Kaip racionaliai sutvarkyti dokumentus už praėjusį laikotarpį ir atlikti jų apskaitą 2024 metais? Į ką būtina atsižvelgti priimant sprendimą dėl dokumentų saugojimo terminų pratęsimo arba dokumentų sunaikinimo? Kokį apyrašų skaičių sudaryti ir kodėl? Ar visas ilgo saugojimo bylas būtina įrašyti į apyrašus? ir kt.

Atsakymus į visus klausimus, susijusius su užbaigtų bylų tvarkymu ir apskaita 2024 metais sužinoti galite seminaro metu.

Mokymai vyks: 2024-02-29

Mokymų vieta: Nuotoliniai mokymai dalyvio namuose arba darbo vietoje

 
Kategorija:

105.00  85.00 

Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui dar pritaikysime papildomą 10 Eur nuolaidą mokymų kainai!

LEKTORIUS

Seminarą ves profesorė, dr. Virginija Chreptavičienė turinti trisdešimties metų patirtį vedant seminarus bei vidinius mokymus žmogiškųjų išteklių valdymo, darbo teisės, asmens duomenų apsaugos, dalykinės komunikacijos, dokumentų valdymo, archyvinių dokumentų (užbaigtų bylų) tvarkymo ir apskaitos klausimais, minėta tematika dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, skaito pranešimus, publikuoja straipsnius, parengusi knygą Dalykinė komunikacija organizacijoje, Windows aplinka ir raštvedyba, dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacinę sistemą.

BENDRA INFORMACIJA

Jums tereikia turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu). Artėjant mokymams el. paštu atsiųsime nuorodą prisijungimui.


DIENOTVARKĖ:

09.00 – 11.30  I mokymų dalis

11.30 – 12.00  Pertrauka

12.00 – 14.00 II mokymų dalis


Užsiregistravus iki 2024 m. vasario 25  d. (imtinai) kaina tik 85 Eur, PVM neapmokestinama!

Kiekvienas mokymų dalyvis gaus elektroninį kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą.


Negavus patvirtinimo el. paštu susisiekite su vadybininke nr. 8 603 16667.

PROGRAMA

1. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos aktualių reikalavimų apžvalga;

2. Įstaigos/įmonės vadovo atsakomybė už dokumentų sutvarkymą ir jų išsaugojimą nustatytą terminą: teisinis reglamentavimas;

3 Užbaigtų bylų tvarkymas ir apskaita:

3.1.  užbaigtų bylų tvarkymas pasibaigus kalendoriniams metams;

3.2. Dokumentų vertės ekspertizė. Dokumentų atrinkimas saugojimui ir naikinimui. Atrinktų ir sudarytų naujų bylų, kurių pasibaigęs saugojimo terminas, termino pratęsiamas, šių bylų apskaita;

3.3. dokumentų, kurių saugojimo terminai pasibaigė, naikinimo procedūra;

3.4. trumpai ir ilgai saugomų dokumentų bylų turinio tvarkymas, bylų įforminimas;

3.5. nuolat saugomų dokumentų bylų tvarkymas, bylų įforminimas;

3.6. ilgo ir nuolatinio saugojimo užbaigtų bylų apskaita. Galimybės ilgo saugojimo bylą (-as) į apyrašus neįrašyti;

3.7. apyrašų sudarymo ypatumai, kai į juos įrašomos: vaizdo ir garso dokumentų bylos, elektroninių dokumentų ar foto dokumentų bylos, bylos, prie kurių priėjimą riboja įstatymai, bylos, kurios buvo tęsiamos. Apyrašų turinio pakeitimų  galimybės ir pakeitimų įforminimo;

3.8. Pažymos apie įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą: turinio ir įforminimo reikalavimai;

4. Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarka:

4.1 dokumentų skaitmeninimo galimybės; elektroninės formos dokumentų apskaitos ir išsaugojimo
reikalavimai.

Atsakymai į klausimus.