2023-09-14

Archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita 2023 m.

Pasibaigus kalendoriniams 2022 metams bylos, kurios nėra tęsiamos 2023 metais, turi būti užbaigiamos ir sutvarkomos.

Dėmesio! Teisės aktai (Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašas) teikia naujas įvairių formų dokumentų (popierinių, elektroninių, vaizdo ir garso įrašus) tvarkymo ir apskaitos galimybes. Kaip šias galimybes pritaikyti praktikoje, neprarandant svarbios informacijos, išsaugant ją nustatytą laiką, o tuo pačiu sumažinat laiko ir finansines sąnaudas?. Kaip racionaliai sutvarkyti dokumentus už praėjusį laikotarpį ir atlikti jų apskaitą 2023 metais? Į ką būtina atsižvelgti priimant sprendimą dėl dokumentų saugojimo terminų pratęsimo arba dokumentų sunaikinimo? Kokį apyrašų skaičių sudaryti ir kodėl? Ar visas ilgo saugojimo bylas būtina įrašyti į apyrašus? ir kt.

Atsakymus į visus klausimus, susijusius su užbaigtų bylų tvarkymu ir apskaita 2023 metais sužinoti galite seminaro metu.


Mokymai vyks: 2023-09-14

Mokymų vieta: Vilnius (tikslią vietą pranešime užsiregistravusiems dalyviams)

Kategorija:

135.00  105.00 

Įvykęs renginys. Registracija negalima.
Dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui dar pritaikysime papildomą 10 Eur nuolaidą mokymų kainai!